Rioolwerk

graafwerk-sleuven-graafmachine

 

Een ander specialisme van Harbers Grondwerk is het leggen, vernieuwen en aansluiten van rioleringen. Met onze minikranen, die voorzien zijn van laserapparatuur, weten wij rioleringsleuven nauwkeurig te graven.

Uiteraard leggen wij voor u de riolering en sluiten deze aan op het hoofdriool. Vervolgens verdichten wij voor u de rioleringsleuven en herstellen het grond- en straatwerk.